Осинови костенурка

.

За много хора костенурката е мило и симпатично животно, предизвикващо желание да бъде закриляно и обгрижвано. Но тя също е диво животно, нуждаещо се от своята естествена среда дори повече от други видове животни. Като защитени от закона, бързо намаляващи и на места изчезващи е важно да бъдем отговорни и да им помагаме да оцеляват в природата, а не да ги отнемаме и гледаме в плен в своя дом, дори да има най-прекрасните условия в него. От 2017 г. Центърът за костенурки стартира своята програма за осиновяване по примера на редица зоопаркове и подобни центрове в Европа и по света. За разлика от класическото осиновяване, при което грижата за животното се поема от неговия осиновител и то се премества в приемния си дом, костенурките остават при нас в Центъра, а осиновителя поема разходите за издръжка и лечение и посещава избраното животно. Възможно е краткосрочно осиновяване от постъпването или излюпването на една костенурка до нейното освобождаване в природата или дългосрочно, в случаите, когато костенурките по една или друга причина не подлежат на освобождаване и са сред постоянните ни обитатели. Ако осиновената костенурка подлежи на връщане в природата, осиновителя при желание участва в освобождаването.

Постоянен обитател на Центъра

Бебетата се осиновяват за срок не повече от три години, след което идва момента на разселването им в природата. Постоянните обитатели на центъра, които най-често са инвалидизирани и не могат да оцелеят в природата, могат да бъдат осиновени за неограничен период от време. Средствата се изразходват единствено за издръжка на избраната костенурка (храна и медикаменти), а когато става въпрос за костенурки, които се лекуват и възстановяват през зимния период – и за съдове за временен престой в зимно помещение, специализирано оборудване (субстрат, осветителни, отоплителни и измервателни уреди), отопление и осветление. За доброто състояние на животните непрекъснато се стремим да подобряваме средата и да осигурим условия за отглеждане, максимално близки до естествените.

.

.

Бабата

Как става осиновяването?

Кандидат-осиновителят избира костенурка от списъка за осиновяване и се свързава с нас или ни посещава на място. Обсъждаме състоянието на костенурката, нуждите и към момента и условията по осиновяването. След това сключваме договор за осиновяване за срок по избор на осиновителя, който след изтичане и по взаимно желание може да бъде продължен. Ако осиновителят е юридическо лице, е необходим документ за регистрация и печат на фирмата, както и определяне на упълномощено лице, което ще подпише договора за осиновяване. Годишна сума за издръжка на една костенурка започва от 100 лева, като за всяко отделно животно може да варира в зависимост от здравословното състояние и нуждите му. Заедно с искрената благодарност на нашия екип за вашата помощ, вие ставате приятел на Центъра за костенурки и сте винаги добре дошли при нас!

Бебе – дългокорубеста костенурка, постоянен обитател на Центъра, поради невъзможността да се върне в Гърция, от където произхожда

.

Осиновяване на новоизлюпена костенурка

Вие можете да подкрепите мисията ни за възстановяване на популациите на сухоземни костенурки. Как? Като осиновите новоизлюпена костенурка и подпомогнете нейната издръжка през първите три години от нейния живот, след които шансове и за оцеляване в природата са достатъчно добри за да я освободим в подходящо за нея местообитание. През тези три години за нея ще се грижи нашия екип и тя ще живее в специално създадената „детска градина“, заедно с нейни връстници. Защо точно три години? Изследванията показват, че едва 4 на 1000 новоизлюпени костенурки доживяват до полова зрялост (12-14 години), като най-голяма е смъртността през първите три години. Костенурките се излюпват в периода септември – октомври. От списъка за осиновяване можете да изберете желаната костенурка, след което сключваме договор за осиновяване. В него вписваме данни за бебето и периода на осиновяване – обикновено една година. Разходите за отглеждане на новоизлюпена костенурка са около 100 лв. годишно и се поема от осиновителят. Тази годишна осиновителна такса ни позволява да отгледаме малките костенурки, докато достигнат размер, при който не са толкова уязвими. Оттук нататък ще получавате периодична информация за неговото състояние и развитие, придружена със снимки или клипове. Можете да му дадете име и регулярно да го посещавате. Важно е да се знае, че полът не може да бъде определен преди шестата-осмата година на животното.

.

.

.

Осиновяване на възрастни костенурки

Целогодишно, но най-вече през периода май-септември в Центъра непрекъснато постъпват за лечение или възстановяване костенурки, пострадали при различни обстоятелства. Те остават при нас до пълното им излекуване, като този период зависи от всеки конкретен случай и може да варира от дни до години. За жалост не малко са случаите на увреждания, които отнемат шанса за оцеляване в природата и тези животни остават за винаги при нас. През това време те се нуждаят от храна, медикаменти, отделено пространство, а понякога и от наблюдение и грижи през зимата или контролиран зимен сън в изкуствени условия. Вие можете да осиновите болна или ранена костенурка като поемете разходите по издръжката и лечението и до нейното освобождаване. Таксата за осиновяване покрива всички основни разходи на избраното животно – храна, медикаменти, транспорт до мястото за освобождаване, а при грижи в изкуствена среда – съдове, отоплителни и осветителни уреди, ток, отопление и други. Осиновителят получава регулярна информация за състоянието на избраната костенурка, заедно със снимков и видео материал. Той може да я посещава и да участва в освобождаването и. Всяко животно получава своя уникална постоянна маркировка и при последващо намиране в природата може да бъде разпознато много години след освобождаването.

.

Постоянен обитател на Центъра, заради липсваща долна част на двата задни крака. Женските костенурки копаят освен да се заравят, също и да снасят яйцата си.

.

Избери и осинови възрастна костенурка

Осинови Лина

Женска шипоопашата костенурка
Предполагаема възраст: около 25 г.
Приета през 2018 г.
Състояние: заздравяла фрактура на черупката с оставаща пукнатина
Постоянно пребиваваща
Осинови Севи

Женска шипоопашата костенурка
Предполагаема възраст: около 20 г.
Приета през 2020 г. с пукнат карапакс
Състояние: на лечение
Постоянно пребиваваща 
Осинови Тортил
Мъжка шипоопашата костенурка
Предполагаема възраст: около 25 г.
Приет през 2012 г. Отглеждан в апартамент 18 години. Приет със силно деформирана черупка, израснал клюн и слаба подвижност на главата.
Състояние: стабилно
Постоянно пребиваващ
Осинови Габи

Женска шипобедрена костенурка
Предполагаема възраст: около 20 г.
Приета през 2020 г. с гъбична инфекция
Състояние: възстановяваща се
Осинови Дая

Женска шипоопашата костенурка
Предполагаема възраст: около 20 г.
Приета през 2020 г. с фрактура на карапакса
Състояние: стабилно, с липсваща част от корубата
Постоянно пребиваваща
Осинови Тери

Мъжка шипоопашата костенурка
Предполагаема възраст: около 20 г.
Приета през 2019 г. с фрактура на карапакса
Състояние: стабилно
Постоянно пребиваваща
Осинови Марко

Мъжка дългокорубеста костенурка
Предполагаема възраст: 20-25 г.
Приета през 2012 г.
Състояние: отлично
Постоянно пребиваваща

Избери и осинови бебе – костенурка

Бебе Анди

Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni)
Година на излюпване: 2020 г.
Здравословно състояние: добро общо състояние, за доотглеждане

Бебе Фори

Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni)
Година на излюпване: 2017 г.
Здравословно състояние: добро общо състояние, за доотглеждане
Бебе Беи

Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni)
Година на излюпване: 2020 г.
Здравословно състояние: добро, за доотглеждане
Бебе Фроги

Шипобедрена костенурка (Testudo graeca)
Година на излюпване: 2020 г.
Здравословно състояние: задоволително, за доотглеждане

Бебе Аси

Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni)
Година на излюпване: 2020 г.
Здравословно състояние: задоволително, за доотглеждане
Особености: асиметричен вертебрален ред щитчета
Бебе Топчо

Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni)
Година на излюпване: 2020 г.
Здравословно състояние: обща слабост, за доотглеждане
Бебе Люси

Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni)
Година на излюпване: 2020 г.
Здравословно състояние: задоволително, за доотглеждане
Люба

Шипоопашата костенурка
Пол: женски
Състояние: рахит (в ежедневието се изразява в трудност при копаене); добро общо състояние
Постоянен обитател

Агри

Средноазиатска костенурка (Agrionemys horsfieldii)
Приета 2019 г., на около 8 г.
Състояние: отлично
Постоянен обитател

Защо да осиновиш?

За нас осиновянето на костенурки, станали пациенти на нашия Център е съпричастност към нашата кауза, имаща широк отзвук, която ни помага да се справим с разходите по лечението, рехабилитацията, отглеждането и освобождаването им. През зимния период, костенурките със сериозни увреждания се нуждаят от непрекъснато наблюдение и грижи в активно състояние или осигуряване на контролиран зимен сън с определена продължителност. Тогава значително нарастват разходите за отопление, електрическа енергия, вода, храна, медикаменти и специализирано оборудване (UV лампи, отоплителни и измервателни уреди). За периода от 2002 г. до сега ежегодно излюпваме и освобождаваме по няколко десетки малчугана от двата вида. За успеха на мисията ни говори факта, че първите излюпени в центъра и освободени бебета вече на свой ред са родители. Подобни програми за освобождаване на костенурки в местообитания, от които те вече са изчезнали (реинтродукция), успешно се прилагат за възстановяване на популации, доведени до частично или пълно изчезване. Нашата програма за реинтродукция не получава държавна подкрепа и се финансира изцяло от нашето семейство. Средствата, генерирани от осиновяването на костенурки ще ни позволи да поддържаме и надграждаме необходимото оборудване и да подобряваме условията им на престой. Благодарение на вашата подкрепа, ще имаме по-голям ресурс да излюпваме, отглеждаме и освобождаваме нови и нови поколения от тези застрашени от изчезване животни.

Вашият коментар