Туристически пакети

.

Пълен пакет, 9 дни

Ден 1: Посрещане в Центъра за костенурки и представяне на неговите обитатели

Ден 2: Херпетологична обиколка на Еминска планина

Ден 3: Херпетологична обиколка по Черноморското крайбрежие

Ден 4: Туристически забележителности

Ден 5: Радио-проследяване на костенурки

Ден 6: Природни забележителности

Ден 7: Херпетологична обиколка по Черноморското крайбрежие

Ден 8: Туристически забележителности

Ден 9: Природни забележителности

.

Осемдневен пакет

Ден 1: Посрещане в Центъра за костенурки и представяне на неговите обитатели

Ден 2: Херпетологична обиколка на Еминска планина

Ден 3: Херпетологична обиколка по Черноморското крайбрежие

Ден 4: Туристически забележителности

Ден 5: Радио-проследяване на костенурки

Ден 6: Природни забележителности

Ден 7: Херпетологична обиколка по Черноморското крайбрежие

Ден 8: Природни забележителности

.

Седемдневен пакет

Ден 1: Посрещане в Центъра за костенурки и представяне на неговите обитатели

Ден 2: Херпетологична обиколка на Еминска планина

Ден 3: Херпетологична обиколка по Черноморското крайбрежие

Ден 4: Туристически забележителности

Ден 5: Радио-проследяване на костенурки

Ден 6: Природни забележителности

Ден 7: Херпетологична обиколка по Черноморското крайбрежие

.

Шестдневен пакет

Ден 1: Посрещане в Центъра за костенурки и представяне на неговите обитатели

Ден 2: Херпетологична обиколка на Еминска планина

Ден 3: Херпетологична обиколка по Черноморското крайбрежие

Ден 4: Туристически забележителности

Ден 5: Радио-проследяване на костенурки

Ден 6: Херпетологична обиколка по Черноморското крайбрежие

.

Петдневен пакет

Ден 1: Посрещане в Центъра за костенурки и представяне на неговите обитатели

Ден 2: Херпетологична обиколка на Еминска планина

Ден 3: Херпетологична обиколка по Черноморското крайбрежие

Ден 4: Радио-проследяване на костенурки

Ден 5: Туристически забележителности

.

Четиридневен пакет

Ден 1: Посрещане в Центъра за костенурки и представяне на неговите обитатели

Ден 2: Херпетологична обиколка на Еминска планина

Ден 3: Радио-проследяване на костенурки

Ден 4: Херпетологична обиколка по Черноморското крайбрежие

.

Тридневен пакет

Ден 1: Посрещане в Центъра за костенурки и представяне на неговите обитатели

Ден 2: Херпетологична обиколка на Еминска планина

Ден 3: Херпетологична обиколка по Черноморското крайбрежие

.

Уикенд пакет

Ден 1: Посрещане в Центъра за костенурки и представяне на неговите обитатели

Ден 2: Херпетологична обиколка на Еминска планина

Вашият коментар