Как да разпознаем вида на костенурката

Разпознаване

Двата вида сухоземни костенурки, срещащи се в нашата страна – шипобедрената и шипоопашатата, лесно могат да бъдат различени, като се използват три основни белези:

 1. При шипоопашатата костенурка на карапакса в централната редицата от пет надлъжно разположени щитчета средното щитче по-тясно от последното. При шипобедрената костенурка този ред е много по-широк, като второто, трето и четвърто щитче са много по широки отколкото дълги. Шипоопашатата костенурка обикновено има две надопашни щитчета, а шипобедрената – едно. Срещат се, обаче, изключения, така че този белег не сигурен.
 2. Шипоопашатата костенурка има по дълга опашка (особено мъжките екземпляри) завършваща с рогов шип с притъпен връх. При шипобедрената костенурка опашката до края е покрита с дребни люспи.
 3. Шипобедрената костенурка има отстрани на клоаката, на задните повърхности на бедрата, по една голяма конична рогова брадавица. Такава при шипоопашатата костенурка липсва.
Шипоопашата (вляво) и шипобедрена костенурка (вдясно)

Съществуват и други характерни белези, при които обаче се срещат изключения (не са сигурни за разпознаване на видовете):

Шипоопашата костенурка

 • Връзките между щитчетата в задната част на пластрона не са напълно вкостенени и позволяват слабото му огъване.
 • Има малки люспи на главата.
 • Има малки люспи на предните крака.
 • Изолирани петна само на гръбните щитчета
 • Две черни ивици на пластрона
 • Овална форма на корубата

Шипобедрена костенурка

 • Неподвижни сухожилни връзки
 • Големи симетрични люспи на върха на главата
 • Големи люспи на предните крака
 • Изолирани петна на гърба и ребрените щитчета
 • Тъмно централно петно на пластрона
 • Продълговата форма на корубата

Related Posts

Вашият коментар