Как да ги разпознаем

Разпознаване по вид

Двата вида сухоземни костенурки, срещащи се в нашата страна – шипобедрената и шипоопашатата, лесно могат да бъдат различени, като се използват три основни белези:

.

 1. При шипоопашатата костенурка на карапакса в централната редицата от пет надлъжно разположени щитчета средното щитче по-тясно от последното. При шипобедрената костенурка този ред е много по-широк, като второто, трето и четвърто щитче са много по широки отколкото дълги. Шипоопашатата костенурка обикновено има две надопашни щитчета, а шипобедрената – едно. Срещат се, обаче, изключения, така че този белег не сигурен.
 2. Шипоопашатата костенурка има по дълга опашка (особено мъжките екземпляри) завършваща с рогов шип с притъпен връх. При шипобедрената костенурка опашката до края е покрита с дребни люспи.
 3. Шипобедрената костенурка има отстрани на клоаката, на задните повърхности на бедрата, по една голяма конична рогова брадавица. Такава при шипоопашатата костенурка липсва.

.

Шипоопашата (вляво) и шипобедрена костенурка (вдясно)

.

Съществуват и други характерни белези, при които обаче се срещат изключения (не са сигурни за разпознаване на видовете):

.

Шипоопашата костенурка

.

.

 • Връзките между щитчетата в задната част на пластрона не са напълно вкостенени и позволяват слабото му огъване.
 • Има малки люспи на главата.
 • Има малки люспи на предните крака.
 • Изолирани петна само на гръбните щитчета
 • Две черни ивици на пластрона
 • Овална форма на корубата

.

Шипобедрена костенурка

.

.

 • Неподвижни сухожилни връзки
 • Големи симетрични люспи на върха на главата
 • Големи люспи на предните крака
 • Изолирани петна на гърба и ребрените щитчета
 • Тъмно централно петно на пластрона
 • Продълговата форма на корубата

.

Разпознаване по пол

.

Мъжка костенуркаЖенска костенурка

.

Полът при шипоопашатата костенурка може да бъде определен достоверно едва когато дължината на карапакса достигне до около 10 см. При шипобедрената костенурка достоверно полово разграничаване е възможно при дължина на карапакса над 12 см.

Разлики:

 • Ингвиналното щитче: при мъжките то образува широк ъгъл, а при женските този ъгъл е около 90°
 • Опашката: опашката е по-дълга в сравнение с тази на женската
 • Размерите на тялото: мъжките са по-дребни в сравнение с женските
 • Пластронът: при мъжките е вдлъбнат
Опашка на женска костенуркаОпашка на мъжка костенурка

Вашият коментар