Хранене

Сухоземните костенурки са предимно растителноядни. Хранят се с тревисти растения (особено зелени листа), понякога с окапали плодове – черници, джанки, дренки. Основен дял в храната на костенурките заемат представители на семейство бобови (70-90%), следвани от сложноцветни (15-20%), розоцветни (около 8%) и други семейства, които имат незначително дялово участие.

Понякога сред растителната храна попадат червеи, мекотели и други дребни безгръбначни. Наблюдавани са да ядат изпражнения на други животни.

В редки случаи е установено да ядат мърша от копитни и риба. В изкуствени условия е известно да се хранят с гранулирани кучешки храни и други нетипични за тях хранителни източници.

За нормално функциониране на храносмилателната система и нарастване на черупката, храната при такива условия трябва да съдържа достатъчно растителни влакна, да е с ниско белтъчно съдържание и да е богата на калций.

Предпочитана растителна храна

Глухарче
Taraxacum officinale
Живовлек
Plantago spp.
Семейство Поветицови Convolvulaceae
Цикория / Синя жлъчка Cichoria intybusЯстребова брада
Crepis capillaris
Орлови нокти
(Lonicera)
Слез
Malva sylvestris
Бял трън
Silybum marianum
Трилистна детелина
Trifolium repens