Зимуване

Зимуване (хибернация)

В общия случай сухоземните костенурки зимуват от ноември (най-често средата на октомври) до март. При топли зими се наблюдават кратки „събуждания“. Най-животозастрашващият фактор при зимуването на костенурките е ниската температура.

Костенурките зимуват в изкопани от тях наклонени дупки с дължина 60-90 сm, разположени обикновено на склонове с южно изложение. Понякога използуват изоставени дупки на лисици и язовци.

Оптималната температура в зимовищата е около 5°С. Продължителни периоди с ниска температура най-често увреждат очите и не рядко се стига до частична или пълна загуба на зрение.

Много рядко костенурките могат да излязат на повърхността през февруари и началото на март, във връзка с продължителни затопляния.

Вашият коментар