Ранените пациенти на Центъра за размножаване и рехабилитация на сухоземни костенурки често остават през зимата под наблюдение и лечение и не спят зимен сън. Възстановяването

Read More