Малките костенурки пробиват черупката и излизат на повърхността. Никой не ги посреща, няма майчини ласки и напътствия в живота им. Те са абсолютно и напълно пригодени да се справят сами с живота си.

Read More