За четящите малки и пораснали деца една книга е чудесен коледен или делничен подарък! „Сима сухоземната костенурка“ е особено подходяща за децата, защото ги запознава

Read More

Малките костенурки пробиват черупката и излизат на повърхността. Никой не ги посреща, няма майчини ласки и напътствия в живота им. Те са абсолютно и напълно пригодени да се справят сами с живота си.

Read More

Центърът за костенурки предлага база за провеждане на стажове. Вратите ни са отворени за млади зоолози. Стажовете се провеждат през активния сезон на сухоземните костенурки.Осигуряваме

Read More

В периода 2008-2011 г. екипът ни извърши поредица от спасителни акции на костенурки по българското Черноморско крайбрежие от места с интензивно и мащабно строителство. Най-често

Read More