Ранените пациенти на Центъра за размножаване и рехабилитация на сухоземни костенурки често остават през зимата под наблюдение и лечение и не спят зимен сън. Възстановяването

Read More

Центърът за костенурки предлага база за провеждане на стажове. Вратите ни са отворени за млади зоолози. Стажовете се провеждат през активния сезон на сухоземните костенурки.Осигуряваме

Read More

В периода 2008-2011 г. екипът ни извърши поредица от спасителни акции на костенурки по българското Черноморско крайбрежие от места с интензивно и мащабно строителство. Най-често

Read More