Фондация Геа Челониа Опазване и изучаване на сухоземните костенурки в България

ФОНДАЦИЯ   ГЕА   ЧЕЛОНИА

Опазване на сухоземните костенурки в България

 

 

Фондация Геа Челониа: Опазване и изучаване на сухоземните костенурки в България

Костенурки за осиновяване

 

 

 

Бебета

 

 

 

 

Осинови бебе № 1

Шипоопашата костенурка

Излюпена: септември 2016 г.

Освобождаване: май 2020 г.

Осинови бебе № 2

Шипоопашата костенурка

Излюпена: септември 2016 г.

Освобождаване: май 2020 г.

Осинови бебе № 3

Шипоопашата костенурка

Излюпена: септември 2016 г.

Освобождаване: май 2020 г.

Осинови бебе № 4

Шипоопашата костенурка

Излюпена: септември 2016 г.

Освобождаване: май 2020 г.

Осинови бебе №5

Шипоопашата костенурка

Излюпена: септември 2016 г.

Освобождаване: май 2020 г.

Осинови бебе № 6

Шипоопашата костенурка

Излюпена: септември 2016 г.

Освобождаване: май 2020 г.

Осинови бебе № 7

Шипоопашата костенурка

Излюпена: септември 2016 г.

Освобождаване: май 2020 г.

Осинови бебе № 8

Шипоопашата костенурка

Излюпена: септември 2016 г.

Освобождаване: май 2020 г.

Осинови бебе № 9

Шипоопашата костенурка

Излюпена: септември 2016 г.

Освобождаване: май 2020 г.

Осинови бебе № 10

Шипоопашата костенурка

Излюпена: септември 2016 г.

Освобождаване: май 2020 г.

 

 

 

 

Възрастни костенурки


 

 

 

 

Осинови Бабата

Женска шипобедрена костенурка

Предполагаема възраст: над 65 - 70 години

Приета през 2009 г.

Състояние: здрава

Постоянно пребиваваща

Осинови Тики

 

Женска шипобедрена костенурка

Предполагаема възраст: около 20 години

Приета през 2013 г.

Състояние: здрава

Постоянно пребиваваща

Осинови Дими

 

Мъжка шипоопашата костенурка

Предполагаема възраст: около 20 години

Приета през 2016 г. с множество фрактури на карапакса и пластрона

Състояние: на лечение

Постоянно пребиваваща

Осинови Нана

 

Женска шипобедрена костенурка

Предполагаема възраст: над 30 години

Приета през 2017 г. с фрактура

Състояние: на лечение

Постоянно пребиваваща

Осинови Миа

 

Женска шипоопашата костенурка

Предполагаема възраст: около 25 години

Приета през 2015 г. с фрактура и дупка, пробита на задно маргинално щитче

Състояние: стабилно

Постоянно пребиваваща

Осинови Бим

Мъжка шипоопашата костенурка

Предполагаема възраст: около 25 години

Приета през 2012 г. Отглеждан е в апартамент 18 години. Приет със силно деформирана черупка, израснал клюн и слаба подвижност на главата.

Състояние: стабилно

Постоянно пребиваващ

Осинови Срамежливка

Женска шипобедрена костенурка

Предполагаема възраст: над 50 години

Приета през 2010 г.

Състояние: стабилно

Постоянно пребиваваша

Осинови Дора

Женска шипобедрена костенурка

Предполагаема възраст: около 15 години

Приета през 2016 г. с множество рани по корубата от ухапване от куче и увредени задни крака

Състояние: възстановяваща се

Постоянно пребиваваща

Осинови Севи

Мъжка шипоопашата костенурка

Предполагаема възраст: около 20 години

Приета през 2015 г. с множество рани по карапакса от ухапвания от куче

Състояние: стабилно

Осинови Мира

Женска шипобедрена костенурка

Предполагаема възраст: над 30 години

Приета през 2011 г. с фрактура при пътно произшествие

Състояние: стабилно

Постоянно пребиваваща

Осинови Бени

Женска шипоопашата костенурка

Предполагаема възраст: 15 - 20 години

Приета през 2016 г. с липсваща долна част на двата задни крака

Състояние: на лечение, невъзможност за изкопаване на гнездо за яйцеснасяне

Постоянно пребиваваща

Осинови Миньончето

Женска шипоопашата костенурка

Предполагаема възраст: 10-12 години

Приета през 2016 г. Отглеждана от бебе в апартамент, с неправилно нарастване на корубата

Състояние: стабилно

Осинови Герхард

Мъжка шипобедрена костенурка

Предполагаема възраст: около 25 - 30 години

Приета през 2010 г. с фрактури на карапакса, вседствие сблъсък с кола. Оцелял по чудо! Благодарности на Герхард Йенман за неоценимата помощ при фиксиране на карапакса!

Състояние: на лечение

Постоянно пребиваващ

Осинови Марко

Мъжка зъбчата (дългокорубеста) костенурка

Предполагаема възраст: над 30 години

Приета през 2012 г.

Произход: Гърция

Състояние: здрав

Постоянно пребиваващ

Осинови Тимо

Мъжка зъбчата (дългокорубеста) костенурка

Предполагаема възраст: над 30 години

Приета през 2014 г.

Произход: Гърция

Състояние: здрав

Постоянно пребиваващ