Фондация Геа Челониа Опазване и изучаване на сухоземните костенурки в България

ФОНДАЦИЯ   ГЕА   ЧЕЛОНИА

Опазване на сухоземните костенурки в България

 

 

Фондация Геа Челониа: Опазване и изучаване на сухоземните костенурки в България

Публикации

 

От 2002 г. Иво Иванчев провежда дългосрочен мониторинг и наблюдения върху популация на сухоземни костенурки в Еминска планина. Значими резултати са постигнати в изследванията върху числено съотношение между половете, денонощна и сезонна активност, териториално поведение, срокове и места за яйцеснасяне, инкубация и излюпване, нарастване на новоизлюпените, морфологични изменения и нестандартни елементи на поведение. За първи път е направено и подробно статистическо проучване върху популационна структура, темпове на нарастване и онтогенична алометрия. Уникално за Европа е направеното четиригодишно изследване върху хибернацията на двата вида в естествени условия.

На базата на постигнати резултати са създадени контакти с редица имена в областта на изследване и опазване на костенурките със световна известност като Джеймс Бъскирк, Бернар Дево, Ханс Юрген Бидмон, Огуз Туркозан и др.

В резултат на значими постижения в опазването и изучаването на костенурките, Иво Иванчев получи официална покана и беше приет за член на Специализираната група за сухоземни и сладководни костенурки (Tortoise and Freshwater Turtle Specialist Group) към Комисията за оцеляване на видовете (Species Survival Commission) на IUCN. За първи път нашата страна има свой представител в този високопоставен и определящ световните политики орган в областта на опазването и изучаването на костенурките в световен мащаб.

 

 

Статии

 

Ivanchev I., (2007) Population ecology and biology of Testudo hermanni (Reptilia: Testudinidae) at Eminska Mountain, Bulgaria - Acta Zologica Bulgarica., 59(2), 153-163. (pdf)

Ivanchev I. (2007)Überwinterung von Testudo hermanni und Testudo graeca in der Natur und unter sehr naturnahen Bedingungen in Bulgarien (pdf) Download English text: (pdf)

Ivanchev I. (2008) Eine Initiative zum Schutz und zur Erforschung von Landschildkröten in Bulgarien - Schildkröten im Fokus 5 (1): 3-17 (pdf) Download English text: (pdf)

Zivkov M , Ivanchev I , Raikova-Petrova G , Trichkova T  (2007):First data on the population structure, growth rate and ontogenetic allometry of the tortoise Testudo hermanni in eastern Stara Planina (Bulgaria)- Comptes Rendus de L Academie Bulgare des Sciences 60 (9): 1015-1022. (pdf)

 

 

Другите за нас

 

 

Специализирани издания, посветени на костенурките:

 

Chelonian And Conservation Magazine: Activities of the Gea Chelonia Foundation (Английски език)

La Tortue Magazine - Un Iniciative En Bulgaie (Френски език)

Schildkroeten Im Fokus N2/2011: Schildkrotenschutz am Sudostrand Europas: Ein Besuch zur Eroffnung der GEA Chelonia Foundation, Bulgarien (Немски език)

Testudo Welt Magazin N9/2010: Jeder Euro hilft - Projekt 1 - Gea Chelonia Foundation (Немски език)

Testudo Welt Magazin N11/2011: Gea Chelonia Foundation - Eine Reise zum Schildkrotenzentrum in Bulgarien (Немски език)

Schildkroten im Fokus Online, Bergheim 2014 (2) Hans-Jurgen Bidmon - Swiss government is generously supporting the infrastructure building of the GEA Chelonia Foundation in Bulgaria (Немски език)

 

 

 

Телевизионни предавания

 

БНТ 1, Малки истории, 1.6.2017, 10-минутно предаване

БНТ 2, Съвременните измерения на патриотизма, 2.6.2017 (от 47 мин.)

БНТ 2, България днес , 6.6.2017 (от 49 мин.)