Фондация Геа Челониа Опазване и изучаване на сухоземните костенурки в България

ФОНДАЦИЯ   ГЕА   ЧЕЛОНИА

Опазване на сухоземните костенурки в България

 

 

 

Фондация Геа Челониа: Опазване и изучаване на сухоземните костенурки в България

Проект “Мерки за опазване на глобално застрашените видове сухоземни костенурки шипобедрена и шипоопашата (Testudo graeca ibera и Testudo hermanni boettgeri) по северното Черноморско крайбрежие на България ”

 

Destroyed habitat
С този проект допринесохме за оцеляването на популациите на двата вида сухоземни костенурки - шипобедрена и шипоопашата, в района на българското Черноморско крайбрежие, чиито хабитати са подложени на пълно унищожение. Целта му беше да предотврати загиването на костенурки чрез преместване от засегнатите хабитати в защитени територии. Проектът е разработен съгласно изпълнението на Националния план за действие за защита на сухоземните костенурки.
Rescuing action
Екипът на ФГЧ проведе проучване по северното Черноморско крайбрежие за установяване на районите с напреднала строителна дейност, както и на такива, подходящи за релокализация на костенурките. От юни до август 2008 г. бяха организирани акции, в които се включиха над 37 участника.
В резултат 163 шипоопашати костенурки (T. graeca) и 8 шипоопашати костенурки (T. hermanni) бяха събрани и транспортирани в центъра за костенурки на ФГЧ в с. Баня. По време на спасителните акции бяха обучени доброволци, които се включиха в теренната работа и в центъра. В центъра за костенурки с помощта на доброволци всяка костенурка премина през измерване, маркиране, вписване в базата данни, фотографиране и обезпаразитяване. След това всички костенурки бяха освободени в ЗМ Бежаново. Спасителните акции бяха отразени в местните и национални медии, над 20 публикации бяха направени в електронните медии, беше заснето 30-минутно телевизионно предаване, посветено на работата на Фондацията.

 

 

Фотогалерия

 

Въпреки, че този хабитат е почти напълно унищожен, все още има оцелели костенурки В търсене на костенурки около строителните площадки
Изглед към стоителния комплекс при с. Божурец
Транспортиране на костенурки в Спасителния Център в с. Баня
Снемане на мерки
Всеки екземпляр се претегля
ТВ репортаж за освобождаването в з.м. "Бежаново"
Американският херпетолог г-н Джеймс Бъскирк, посети целевия район през м. септември 2008 г.
Г-н Бъскирк участва в мониторинга в з.м. Бежаново
Всеки намерен екземпляр беше измерен и претеглен отново
Събраните данни бяха въведени в ГИС база
Всички повторно уловени екземпляри изглеждаха в добро състояние
През активния сезон на 2009 г. продължихме мониторинга
Открихме голяма част от маркираните костенурки
Маркиране и измерване
Дж. Бъскирк на среща с херпетолози в БАН

Проектът е финансиран от Rufford Small Grant (for Nature Conservation)

 


 

Назад към проекти