Фондация Геа Челониа Опазване и изучаване на сухоземните костенурки в България

ФОНДАЦИЯ   ГЕА   ЧЕЛОНИА

Опазване на сухоземните костенурки в България

 

 

Фондация Геа Челониа: Опазване и изучаване на сухоземните костенурки в България

Проект “Дейности по опазване на двата вида сухоземни костенурки - шипобедрена и шипоопашата (Testudo graeca и Testudo hermanni) по южното българско Черноморско крайбрежие"

 

Основна цел на проекта е предотвратяване драстичното намаляване на популациите на двата вида сухоземни костенурки по Черноморието, причинено от все по-интензивното застрояване на крайбрежната Черноморска ивица с грандиозни почивни комплекси и голф игрища.

 

Задачата ни беше да определим най-застрашените местообитания на сухоземни костенурки в района и да предотвратим по-нататъшното им унищожаване чрез преместването на максимален брой намерени костенурки в защитени територии със запазени местообитания. Проследяването на тяхната адаптация и развитие ще бъде извършено чрез радиотелеметрия. За първи път в България, фондацията извършва радио-проследяване на костенурки. Основна цел на изследването беше да се установи до каква степен стреса от преместването влияе върху адаптацията им в новия район. Постигнатите резултати са основа за прилагане на дългосрочни програми за опазване на двата вида сухоземни костенурки в региона и най-вече за подобряване качеството на подобни спасителни акции в бъдеще.
"Ропотамо" е най-близката до целевия район защитена територия и има статут на резерват. Районът е дом на стабилна популация на двата вида костенурки

 

В периода 18.07-28.07.2008 беше проведена спасителна акция на костенурки. При проучването, обхванало южното Черноморие избрахме нос "Хумата" за целеви район, поради напредналия стадий на застрояване и унищожаване на хабитата, но все още с възможности за преместване на останали костенурки. Над 10 души експерти и доброволци взеха участие в спасителната операция. След установяване на състоянието, измерване, обезпаразитяване, маркиране и фотографиране на събраните костенурки в спасителния център в с. Баня, общо 74 животни от двата вида бяха преместени в района на защитената територия "Ропотамо".

Иво Иванчев освобождава костенурки в резерват "Ропотамо"

 

След основно проучване и многобройни консултации с наши и чужди специалисти с опит в прилагането на радиотелеметрия, екипът ни избра да работи и закупи апаратура от Advanced Telemetry Systems, заради високото качество и разумни цени. Радио-предавателите бяха прикрепени към костенурки, чието местонахождение всяка седмица беше засичано чрез радио-приемник. Основна цел на изследването бе да се установи до каква степен стреса от преместването влияе върху адаптацията на костенурките в новия район.
През септември 2008 г. американският херпетолог г-н Джеймс Бъскирк посети центъра за костенурки в с. Баня, както и районите на събиране и освобождаване, като се запозна с всички извършени дейности. Той участва в мониторинга в резерват Ропотамо, където бяха намерени някои от преместените и маркирани костенурки. Заедно установихме, че са в добро състояние и шансовете им за оцеляване в бъдеще са обещаващи. Един от сериозните проблеми при преместване на костенурки в непознат район, е че поради силния стрес те се разпръсват панически в различни посоки, стават жертви по пътищата, попадат в неподходящи хабитати или биват събирани от хора, навлизайки в населени места.

 

На 29 септември 2008 г. се състоя среща в Българската академия на науките, където наред с Иво Иванчев и Джеймс Бъскирк участваха някои от водещите български херпетолози - Николай Цанков, Андрей Стоянов, Боян Петров, Юрий Корнилев. Проектът беше представен и бяха дискутирани въпроси, свързани с опазване и изследване на костенурките на местно и глобално ниво.

 

Отляво надясно, отпред: Иво Иванчев и Джеймс Бъскирк.
Отляво надясно, отзад: Боян Петров, Андрей Стоянов, Юрий Корнилев и Николай Цанков

 

Проектът получи популярност в страната, а също така и извън нея чрез едно от най-реномираните списания, посветени на костенурките - “Turtle and Tortoise Newsletter”.

Бяха излъчени репортажи от спасителната акция на костенурки в централните емисии на два български телевизионни канала - Нова телевизия и СКАТ. Проектът бе отразен и в редица електронни медии, някои от които местни - burgasnews, ecozone, go-starazagora, globerescue, netinfo, bluelink.

 

Фотогалерия

 

Изглед от нос Хумата
Целевият район вече е в напреднал стадий на унищожаване.
Ето какво се случва
Ррезерват “Ропотамо” е едно от местата, където се срещат и двата вида сухоземни костенурки.
Често срещана гледка в района
Костенурките не могат да избягат от багерите и неизбежно стават жертва....
Над 10 души - херпетолози и доброволци участваха в спасителната акция.
Нашият екип
Мерене и събиране на данни за всяка костенурка
След установяване на състоянието, костенурките се транспортират до местата за освобождаване
Медиите бяха поканени да отразят освобождаването на костенурките в новия им дом
Бяха направени репортажи за инициативата, излъчени в централните емисии на няколко ТВ канала
Най-приятната част - освобождаването на костенурките
Освободихме общо 74 костенурки от двата вида
Направихме презентация на една от редовните сбирки в Сдружние за дива природа "Балкани"
Някои публикации в електронните медии
       
Най-важната част от проекта беше проследяване на адаптационния усех на преместените костенурки през лятото на 2009 г.
Проследяването беше осъществено чрез радиотелеметрия, като за целта монтирахме радиопредаватели на 10 костенурки.
Стартирахме събирането на ценна информация за адаптационния успех на костенурките, което продължи и през сезона на 2010 г.

 

 

 

Проектът е финансиран от People’s Trust for Endangered Species (PTES)


 

Назад към проекти