Фондация Геа Челониа Опазване и изучаване на сухоземните костенурки в България

ФОНДАЦИЯ   ГЕА   ЧЕЛОНИА

Опазване на сухоземните костенурки в България

 

 

Фондация Геа Челониа: Опазване и изучаване на сухоземните костенурки в България

Проект “ Българо-швейцарско партньорство за развитие на Центъра за костенурки на Фондация „Геа Челониа”


 

 

 

 

Резюме на проекта

 

 

Параметри:

Продължителност: 17.10 2013 - 17.7.2016 г.

Партньор: Schildkroteninteressengemeinschaft Schweiz (SIGS)

Бюджет: 120 488.72 лв., от които 10 % - собствен финансов ресурс

Финансирането се осъществява по Схемата за безвъзмездна финансова помощ към Тематичен фонд „Партньорство“ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

 

 

Основна цел

Повишаване ефективността и ролята на центъра за костенурки като спасителен, туристически и научен център

 

 

Конкретни цели

1. Изграждане на устойчиво българо-швейцарско сътрудничество за развитие на ЦРРСК като европейски спасителен център
2. Оптимизиране на материалната база за размножаване, временно отглеждане и рехабилитация на костенурки
3. Разработване и предлагане на херпетологичен туризъм и работа с чуждестранни туристи и научни специалисти в областта на опазване на костенурките

 

Дейности

1. Организационни дейности и управление: оперативни срещи на екипа; посещение на представители на SIGS в ЦРРСК, запознаване с работата на центъра, консултиране и обучение; отчитане и финансов контрол
2. Подобряване ефективността на работата с костенурки: ремонт на вътрешно помещение с подходящи условия за отглеждане на новоизлюпени костенурки, за лекуване, рехабилитация или осигуряване на контролиран зимен сън с определена продължителност (покрив, таван, отоплителна система, външна изолация); обезопасяване на центъра (ограда, портална врата, мрежи, система за сигурност)
3. Сътрудничество в областта на туризма: изготвяне на туристически програми и пакети и тяхното популяризиране у нас и в Швейцария
4. Публичност и прозрачност

 

 

Резултати

- Изградихме дългосрочно сътрудничество с Schildkroteninteressengemeinschaft Schweiz (SIGS) - швейцарска организация, работеща за опазване на костенурките
- Повишихме уменията и знанията си за управление на проекти и международно сътрудничество
- Внедрихме швейцарския опит за работа с костенурки – възприехме и прилагаме европейските стандарти в консервацията, отглеждането и размножаването на костенурки;
- Подобрихме материалната база за размножаване, отглеждане и рехабилитация на костенурки и за посрещане на туристи, с което улеснихме работата си и повишихме качеството на предлаганите туристически услуги
- Покрихме критериите за спасителните центрове, кандидатствахме за държавно финансиране и през 2015 г. беше одобрен и финансиран проекта ни за годишна издръжка на Центъра за костенурки от Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда към МОСВ;
- Разширихме дейностите си, свързани с посетители: подготвихме 28 херпетологични маршрута, които предлагаме в своите новосъздадени 7 туристически програми, предлагани в 8 пакета. Рекламираме своите турове и пътешествия за търсене и наблюдения на земноводни и влечуги сред различни кръгове - туристическия бранш, учени - херпетолози, любители - тераристи, природолюбители, студенти, български и чуждестранни туристи
- Разказахме за проекта чрез нашия сайт, чрез сайта на партньорите ни, на различни фестивали, семинари, работни срещи и презентации
- Постигнахме институционална устойчивост и все по-голяма финансова независимост