Фондация Геа Челониа Опазване и изучаване на сухоземните костенурки в България

ФОНДАЦИЯ   ГЕА   ЧЕЛОНИА

Опазване на сухоземните костенурки в България

 

 

Фондация Геа Челониа: Опазване и изучаване на сухоземните костенурки в България

Проект “ Българо-швейцарско партньорство за развитие на Центъра за костенурки на Фондация „Геа Челониа”


 

 

Резултати

 

 

Съвместна работа по изследване на паразити по костенурките

 

Изминаха 5 години от създаването и официалното одобряване на Центъра за костенурки като Спасителен център през далечната 2007 г. През 2012 г. той беше определен от МОСВ като едно от шестте места в страната, изпълняващи функции на спасителни центрове. Освен, че има национално значение, центърът е четвъртият Европейски център за костенурки. Отговорността за това как той функционира е голяма, затова трябваше да заработим върху това как работим, за да сме ефективна и успешна европейска институция. С разработването на този проект си поставихме за цел да повишим ефективността и ролята на центъра за костенурки като спасителен, туристически и научен център.

 

Какво постигнахме?

 

Заработихме в три направления - създаване на устойчиво партньорство със швейцарска организация за костенурки; подобряване на материалната база за размножаване, временно отглеждане и рехабилитация на костенурки и постигане на финансова независимост чрез туристическа дейност.

 

Партньорство

В началото на проекта проведохме "Седмица на костенурката" - седемдневна среща с нашите швейцарски партньори от Швейцарската общност с интереси към костенурките (Schildkroten-Interessengemeinschaft Schweiz - SIGS), състояла се от 23 до 30 май 2014 г. Тримата представители на костенурковата организация - Урс Йост, Фриц Вютрих и Ролф Берглас се запознаха детайлно с работата ни във всички направления - лечение и рехабилитация, размножителна програма, реинтродукция, консервационна работа, приемане на посетители. Специален гост от Германия беше и нашият дългогодишен поддръжник и приятел Професор д-р Ханс- Юрген Бидмон – един от водещите европейски експерти в областта. Нашият двучленен екип беше наблюдаван с интерес, разпитван, консултиран. Проведохме обучение "на място" в процес на работата си, като бяхме засипвани с нови идеи и предложения. Успоредно с обучението организирахме обиколки на природни кътчета по Българското Черноморско крайбрежие – обект на интерес за наблюдение на влечуги и земноводни в естествената им среда. Този своеобразен тур имаше за задача съвместна работа по подготовката на туристически маршрути за наблюдение на тези животни. По време на срещата в Центъра за костенурки на двудневно посещение беше Н. Пр. Регина Ешер, посланик на Швейцария в България, придружена от Герасим Герасимов, национален програмен директор на Швейцарско Бюро за сътрудничество и Томас Галати, отговорен за връзки с швейцарските туристи. Делегатите, заедно с представители на партньорските организации присъстваха на среща с Димитър Николов - кмет на град Бургас, с когото дискутираха българо-швейцарските икономически отношения, както и възможността за алтернативен туризъм в района. През втория ден от посещението на посланик Ешер, организирахме кратък херпетологичен тур в околностите на село Баня, където бяха наблюдавани диви костенурки, редица други видове влечуги, както и земноводни и бяха освободени костенурки излюпени и отгледани в Центъра.

Повече за срещата с кмета на Бургас, състояла се на 26 май 2014 г. прочетете тук .

След завръщането на тримата експерти в Швейцария, те представиха презентация за видяното, наученото, преподаденото и свършеното по проекта с богат снимков материал:

Презентация на Фриц Вютрих и Урс Йост, 14.6.2014 г, Публикация на събитието в множество немскоезични издания: в SIGS-Newsletter № 15 от 21.4.2014; в специализираното списание Testudowelt, в специализираното списание за костенурки TESTUDORADIATA.

Презентация на Ролф Берглас, 27.11.2014 г., секция Ааргау на SIGS. (Публикация)

Цялостно представяне на партньорската среща, проведена в рамките на Седмицата на костенурките е публикувана от проф. д-р Ханс- Юрген Бидмон в едно от най-четените специализирани издания, посветени на костенурките - Schildkroeten im Fokus

 

Фотогалерия

След края на срещата и завръщането на нашите партньори у дома, продължихме да подобряваме и усъвършенстваме нашата работа. Предписанията, които ни изпратиха впоследствие, станаха наша отправна точка за промени в организацията на работа, инфраструктурата и работата с посетители.

 

Туристическа дейност

 

Херпетологичният туризъм представлява наблюдение на земноводни и влечуги в естествената им среда. Той е нов за нашата страна, но е много привлекателен на запад. Идеята ни е да го популяризираме сред швейцарските туристи. Запалените по херпетофауната гости на Центъра за костенурки ще могат да обикалят по предварително обозначени маршрути и да наблюдават с голяма вероятност локализираните по него животни. Началото на подготвителната работа беше сложено на 29 май 2014 г. с голям тур по южното Черноморие заедно с нашите партньори. Обиколихме редица хабитати на земноводни и влечуги, по-голяма част от които бяха в пределите на защитени територии. Благоприятният период за търсене на животните, съвпадащ с размножителния им период, който е и пик на тяхната активност, спомогна за локализиране на огромен брой влечуги и не малък брой земноводни и за очертаване на първите четири маршрута. По-нататък през сезона обходихме и цялото северно Черноморие. В края на сезона имахме очертани 33 маршрута. През следвашия сезон на 2015 г. работата продължи с повторно обхождане и локализиране на животните за потвърждаване на GPS координатите им. В края на м. август 2015 г. завършихме задачата и имахме 28 маршрута. Започна обработката на информацията и снимките. Създадохме виртуална фотогалерия. Сведохме туристическите програми, които ще предлагаме до 7 и изготвихме 8 пакета според продължителността на престоя на гостите ни. Предстоеше разпространението на информацията сред туристическите дестинации, затова подготвихме и отпечатахме брошура от 16 страници на български, английски и немски език. В края на сезона успяхме да разпространим копията сред всички Черноморски курорти (включително сред туристическите агенции), а в посетителската зала на центъра за костенурки останаха на разположение по 150 броя.

 

Подобряване на условията за костенурки и посетители

 

Още през ноември 2013 г. стартирахме работата по подобряване на условията за отглеждане на незимуващи костенурки. Това в повечето случаи са тежко пострадали и болни костенурки, приети в Центъра в лошо общо физическо състояние, които се нуждаят от грижи и лечение и през зимата. Те, както и тези от тях, които са държани в плен, опаразитени и с недостатъчен хранителен резерв за зимен сън, се нуждаят от пряко наблюдение и грижи или осигуряване на контролиран зимен сън. Центърът разполагаше с подходящо помещение, което за тази цел се нуждаеше от основен ремонт, включващ ремонт на покрива, външна изолация и монтиране на отоплителна инсталация. Ремонтните работи започнаха с изграждане на коминно тяло и монтиране на отоплителна система. Едва през пролетта, когато метеорологичните условия бяха благосклонни, беше ремонтиран изцяло покрива на помещението, който скоро след това прокапа на няколко места и въпреки усилията на работниците, си остана пропусклив до едната страна на комина. След много перипетии, ядове и закупуване на нови материали мястото до комина все пак беше закърпено от една селска бригада. Дойде ред и на външната изолация, но междувременно в процес на работата, бяха изникнали редица други поправки и подобрения и най-вече нови препоръки от партньорите ни от SIGS. Благодарни сме на Междинното звено към Програмата, отговарящо за проекта ни за приемането на нашите предложения за промени. В крайна сметка завършихме помeщението, което придоби двойна функция по препоръка на партньорите - да функционира като зимно помещение за болни и незимуващи костенурки от една страна и като стая за гости през лятото от друга. С оглед обезопасяване на костенурките от хищници (белки, порове, язовци) и ограничаване безпокойството от посетителите, на юг и запад изградихме телена ограда с бетонен постамент, заграждения с предпазни мрежи и монтирахме надеждна система за сигурност.

 

Равносметка

В края на проекта можем с гордост да отчетем, че с общи усилия превърнахме Центъра за костенурки в едно още по-добре функциониращо, по-развито и по-добре изглеждащо място, достойно за сравнение с останалите европейските центрове за костенурки.

 

Количествени резултати

7 осъществени партньорства между ФГЧ и швейцарски организации;
1 преминато обучение/консултация на екипа на ФГЧ;
12 нововъведения в материалната база, обслужваща костенурките и гостите;
28 херпетологични маршрута;
7 туристически програми и 8 пакета
5 вида рекламни материали за популяризиране - уебсайт, брошура, шапка, презентация, табела;
1116 души, ползвали продуктите по проекта
повишена сума на приходите, реализирани от херпетологичен туризъм

Проектът стартира с ремонтни работи по базата и партньорска среща

 

Среща "Седмица на костенурката". От ляво на дясно: Ива Лаловска и Иво Иванчев от ФГЧ, Фриц Вютрих, Урс Йост и Ролф Берглас от СИГС Швейцария

 

Приятна и запомняща се бе визитата на Н. Пр. Регина Ешер, която прояви искрен интерес към костенурките и мисията ни

 

Среща в община Бургас. От ляво на дясно: Атанаска Николова, Н.Пр. Регина Ешер, Иво Иванчев и Димитър Николов

 

На терен

 

Най-интересните хабитати бяха определени за хепрпетологични маршрути

 

Херпетологичните обиколки започнаха

 

Понякога може да се намерят някои от най-редките и красиви влечуги в България

 

Приятелите на костенурките значително нараснаха