Фондация Геа Челониа Опазване и изучаване на сухоземните костенурки в България

ФОНДАЦИЯ   ГЕА   ЧЕЛОНИА

Опазване на сухоземните костенурки в България

 

 

 

Фондация Геа Челониа: Опазване и изучаване на сухоземните костенурки в България

Проект “ Българо-швейцарско партньорство за развитие на Центъра за костенурки на Фондация „Геа Челониа”


 

Фотогалерия

 

 

Интересни аспекти от работата по проекта

Работна среща
"Седмица на костенурката"

Теренна работа в търсене на
земноводни и влечуги

Среща с кмета на Община Бургас

Посещение на о-в Св. Анастасия

 

 

Херпетологични маршрути по Българското Черноморие

Емона

Болата

Камчия

Елените

Побити камъни

Маслен нос

Ропотамо

Стомополу

Минигалерия Урс Йост

 

 

 

Благодарим на Ханс Юрген Бидмон за предоставените фотоматериали!