Фондация Геа Челониа Опазване и изучаване на сухоземните костенурки в България

ФОНДАЦИЯ   ГЕА   ЧЕЛОНИА

Опазване на сухоземните костенурки в България

 

 

Фондация Геа Челониа: Опазване и изучаване на сухоземните костенурки в България

Проект “ Българо-швейцарско партньорство за развитие на Центъра за костенурки на Фондация „Геа Челониа”


 

 

Дейности

 

 

1. Организационни дейности и управление: оперативни срещи на екипа; посещение на представители на SIGS в ЦРРСК, запознаване с работата на центъра, консултиране и обучение; отчитане и финансов контрол

2. Подобряване ефективността на работата с костенурки: ремонт на вътрешно помещение с подходящи условия за отглеждане на новоизлюпени костенурки, за лекуване, рехабилитация или осигуряване на контролиран зимен сън с определена продължителност (покрив, таван, отоплителна система, външна изолация); обезопасяване на центъра (ограда, портална врата, мрежи, система за сигурност)

3. Сътрудничество в областта на туризма: изготвяне на туристически програми и пакети и тяхното популяризиране у нас и в Швейцария

4. Публичност и прозрачност