Фондация Геа Челониа Опазване и изучаване на сухоземните костенурки в България

ФОНДАЦИЯ   ГЕА   ЧЕЛОНИА

Опазване на сухоземните костенурки в България

 

 

 

Фондация Геа Челониа: Опазване и изучаване на сухоземните костенурки в България

Проект "Изграждане на капацитет за опазване на биоразнообразието в района на Еминска планина"


 

Основна цел на проекта бе да спре загубата на биоразнообразие в Еминска планина, като създаде местен капацитет за неговата защита и управление. Подпомогнахме местни хора за включване в екологични практики, спомагнахме за разбиране на икономическите ползи от доброто състояние на биоразнообразието; създадохме условия за развитие на екотуризъм, като популяризирахме екодестинация "Еминска планина".

Проведохме обучение на местни младежи за формиране на позитивна нагласа и гражданско съзнание към опазването на природата. Изградихме многостранни партньорства с представители на бизнес сектора в лицето на туристически фирми, с местни хора, с неправителствени организации и с контролни органи по опазване на околната среда.

 

В периода 21-30.08.2009 г. екипът на ФГЧ обиколи селищата в Еминска планина, засне и описа всички природни, исторически, архитектурни, културни и етнографски забележителности и проведе редица интересни срещи с местни хора, които разказаха и дообогатиха информацията за района. Собственици на селски къщи, семейни хотели, ресторанти и механи, фирми за офроуд туризъм и предлагане на разходки с коне, историци, църковни служители, библиотекари, участници във фолклорни ансамбли, дърворезбари, писатели и много други бяха сред хората, които се съгласиха да се включат в нашата инициатива за създаване на мрежа за екотуризъм. Партньорството ни е основано на общата визия за популяризиране на Еминска планина и привличане на туристи с позитивно и щадящо отношение към природата.

Изглед към фара на нос Емине
Църквата "Св. Никола" в с. Емона
Общ изглед от с. Дюлино Изглед от посетителския център за костенурки на ФГЧ в с. Баня
Дърворезбар от с. Кошарица Защитена местност "Иракли"

 

Всичко видяно и чуто от красивата Еминска планина публикуваме в специализиран интернет сайт с адрес www.eminska.geachelonia.org, който непрекъснато се допълва и разширява.

 


Проектът е изпълнен в рамките на програма "Място за живот 2009" на Фондация "ЕкоОбщност", финансирана от фондация "Чарлз Стюарт Мот" .

 

Назад към проекти