Фондация Геа Челониа Опазване и изучаване на сухоземните костенурки в България

ФОНДАЦИЯ   ГЕА   ЧЕЛОНИА

Опазване на сухоземните костенурки в България

 

 

Фондация Геа Челониа: Опазване и изучаване на сухоземните костенурки в България

Подкрепете ни

 

 

 

Искате ли да подкрепите дейността на Фондация Геа Челониа за опазване на сухоземните костенурки в България?

 

 

Спонсорство

 

ФГЧ търси спонсори на дейността си. Изправени сме пред сериозно предизвикателство по отношение на природозащитната и изследователската си дейност и се нуждаем от средства за нейната реализация. Ако Вие или Вашата организация можете да съдействате, моля свържете се с нас.

 

 

Дарения

 

Вашите дарения са важни за нас. Фондацията гарантира, че всяко дарение ще бъде използвано за финансиране на конкретна консервационна дейност.  Вашите дарения ще допринесат за успешното развитието на Фондация “Геа Челониа”. Ако желаете да направите дарение в полза на фондацията, моля свържете се с нас.

 

 

 

Банери

 

Един от начините за подобряване на PR-а на сайта е връзката на други сайтове към него. За да поставите нашия банер на сайта си копирайте следния код и го поставете в HTML кода на своята уеб страница:

 

<a href=http://www.geachelonia.org><img src="http://www.geachelonia.org/Images/baner.gif"/></a>