Фондация Геа Челониа Опазване и изучаване на сухоземните костенурки в България

ФОНДАЦИЯ   ГЕА   ЧЕЛОНИА

Опазване на сухоземните костенурки в България

 

 

Фондация Геа Челониа: Опазване и изучаване на сухоземните костенурки в България

Oсинови костенурка

 

 

От 2017 г. Центърът за костенурки стартира своята програма за осиновяване по примера на редица зоопаркове и подобни центрове в Европа и по света. Средствата се изразходват единствено за издръжка на избраната костенурка (храна и медикаменти), а когато става въпрос за костенурки, които се лекуват и възстановяват през зимния период - и за съдове за временен престой в зимно помещение, специализирано оборудване (субстрат, осветителни, отоплителни и измервателни уреди), отопление и осветление. За доброто състояние на животните непрекъснато се стремим да подобряваме средата и да осигурим условия за отглеждане, максимално близки до естествените.

 

Осиновяване на новоизлюпена костенурка

 

Вие можете да подкрепите мисията ни за възстановяване на популациите на сухоземни костенурки. Как? Като осиновите новоизлюпена костенурка и подпомогнете нейната издръжка през първите три години от нейния живот, след които шансове и за оцеляване в природата са достатъчно добри за да я освободим в подходящо за нея местообитание. През тези три години за нея ще се грижи нашия екип и тя ще живее в специално създадената "детска градина", заедно с нейни връстници. Костенурките се излюпват в периода септември - октомври, когато се актуализира списъка с костенурки за осиновяване. За вашето осиновено бебе ще получите данни за датата на излюпване, размера му към момента на осиновяване и периодична информация за неговото състояние и развитие, придружена със снимки или клипове. Полът не може да бъде определен преди петата-осмата година на животното. Разходите за отглеждане на новоизлюпена костенурка са около 50 лв. годишно. Тази годишна осиновителна такса ни позволява да отгледаме малките костенурки, докато достигнат размер, при който не са толкова уязвими. Изследванията показват, че едва 4 на 1000 новоизлюпени костенурки доживяват до полова зрялост (12-14 години), като най-голяма е смъртността през първите три години. Една полово зряла женска може да продължи да се възпроизвежда 40 и повече години. При идеални условия продължителността им на живот може да надвиши 100 години.

За периода от 2002 г. до сега ежегодно излюпваме и освобождаваме по няколко десетки малчугана от двата вида. За успеха на мисията ни говори факта, че първите излюпени в центъра и освободени бебета вече на свой ред са родители. Подобни програми за освобождаване на костенурки в местообитания, от които те вече са изчезнали (реинтродукция), успешно се прилагат за възстановяване на популации, доведени до частично или пълно изчезване. Нашата програма за реинтродукция не получава държавна подкрепа и се финансира изцяло от нашето семейство. Средствата, генерирани от осиновяването на костенурки ще ни позволи да поддържаме и надграждаме необходимото оборудване и да подобряваме условията им на престой. Благодарение на вашата подкрепа, ще имаме по-голям ресурс да излюпваме, отглеждаме и освобождаваме нови и нови поколения от тези застрашени от изчезване животни.

 

 

Осиновяване на възрастни костенурки

 

Целогодишно, но най-вече през периода май-септември в Центъра непрекъснато постъпват за лечение или възстановяване костенурки, пострадали при различни обстоятелства. Те остават при нас до пълното им излекуване, като този период зависи от всеки конкретен случай и може да варира от дни до години. За жалост не малко са случаите на увреждания, които отнемат шанса за оцеляване в природата и тези животни остават за винаги при нас. През това време те се нуждаят от храна, медикаменти, отделено пространство, а понякога и от наблюдение и грижи през зимата или контролиран зимен сън в изкуствени условия. Вие можете да осиновите болна или ранена костенурка и да поемете разходите по издръжката и лечението и до нейното освобождаване. Таксата за осиновяване покрива всички основни разходи на избраното животно - храна, медикаменти, транспорт до мястото за освобождаване, а при грижи в изкуствена среда - съдове, отоплителни и осветителни уреди, ток, отопление и други. Осиновителят ще получава регулярна информация за състоянието на избраната костенурка, заедно със снимков и видео материал. Той може да я посещава и да участва в освобождаването и. Всяко животно получава своя уникална постоянна маркировка и при последващо намиране в природата може да бъде разпознато много години след освобождаването.

 

 

Как да осиновя костенурка

 

Осиновители могат да бъдат физически и юридически лица. Кандидат-осиновителят избира костенурка от списъка за осиновяване и се свързава с нас или ни посещава на място. Обсъждаме състоянието на костенурката, нуждите и към момента и условията по осиновяването. След това оформяме документите. Сключваме договор за осиновяване за срок по избор на осиновителя, който след изтичане и по взаимно желание може да бъде продължен. Ако осиновителят е юридическо лице, е необходим документ за регистрация и печат на фирмата, както и определяне на упълномощено лице, което ще подпише договора за осиновяване. Годишна сума за издръжка на една костенурка е около 50 лева, но за всяко отделно животно може да варира в зависимост от здравословното състояние и нуждите му. Заедно с искрената благодарност на нашия екип за вашата помощ, вие ставате приятел на Центъра за костенурки и сте винаги добре дошъл при нас!

 

Списък на костенурките за осиновяване можете да видите тук.