Фондация Геа Челониа Опазване и изучаване на сухоземните костенурки в България

ФОНДАЦИЯ   ГЕА   ЧЕЛОНИА

Опазване на сухоземните костенурки в България

 

 

 

Фондация Геа Челониа: Опазване и изучаване на сухоземните костенурки в България

05.06.2012 г. Костенурките от Катуница отново на свобода

 

 

След успешно презимуване, 33 костенурки бяха върнати обратно в природата в подходящо за тях местообитание в Родопите. Те пристигнаха в нашия център през ноември 2011 г. след като бяха конфискувани от Регионалната инспекция по околна среда и водите - Пловдив от имот на Кирил Рашков край село Катуница и временно настанени в Спасителния център за диви животни в Стара Загора. Въпреки прекъснатият зимен сън при конфискуването и транспортирането им, костенурките преживяха тежката зима в специално подготвено за тях зимовище. След излизането им от зимния сън, те бяха прегледани и им бяха оказани необходимите грижи и подготовка за освобождаване. Тъй като мястото, от което фамилия Рашкови са събирали животните не стана известно, за техен бъдещ дом беше избрано подходящо местообитание в околността на Асеновград. Доказано е, че смяната на местообитанието е свързана със силен стрес за влечугите, в резултат на което едва 50 % от тях оцеляват. Надяваме се да се адаптират бързо към живота в новия дом и да останат необезпокоявани.

Освобождаването се извърши съвместно със Спасителният център за диви животни на СНЦ „Зелени Балкани – Стара Загора” в присъствието на представители на Регионалната инспекция по околна среда и водите - Пловдив и медиите.

Галерия