Фондация Геа Челониа Опазване и изучаване на сухоземните костенурки в България

ФОНДАЦИЯ   ГЕА   ЧЕЛОНИА

Опазване на сухоземните костенурки в България

 

 

Фондация Геа Челониа: Опазване и изучаване на сухоземните костенурки в България

Мисия

 

 

Спешната необходимост от ефективна защита и опазване на сухоземните костенурки в България вдъхнови Иво Иванчев да създаде Фондация Геа Челониа - първата неправителствена организация, посветена на опазване и изучаване на костенурките. Геа Челониа е регистрирана с решение №1 от 20.04.2007 на Бургаския окръжен съд. Основни цели, залегнали в създаването и са да привлече международното внимание от страна на водещи организации в областта, да се представи техния опит в нашата страна, да се повиши качеството на прилаганите мерки по опазване и проучване на сухоземните костенурки и тяхното популяризиране, да се обединят хората, които имат отношение към костенурките и са посветени на защитата и управлението на дивите популации на едни от най-застрашените от изчезване животни в световен мащаб. Геа Челониа е официално призната от българското Министерство на околната среда и водите, като единствената организация в България с разрешение да извършва полеви и научни изследвания с цел опазване на костенурките.

 

 

Нашата мисия e:

 

  • Да популяризираме опазването на костенурките в България и по света
  • Да стопанисваме и развиваме спасителния и рехабилитационен център за костенурки
  • Да осигуряваме пълен достъп до информация по въпроси, касаещи костенурките в България
  • Да съдействаме за провеждане на научни изследвания свързани с костенурките
  • Да осъществяваме образователни и природозащитни програми, доброволчески и младежки дейности
  • Да предлагаме подслон и грижи за пострадали костенурки
  • Да допринасяме за хуманно отношение към костенурките

 

 

Шипоопашата костенурка
Шипоопашати костенурки, Еминска планина