Фондация Геа Челониа Опазване и изучаване на сухоземните костенурки в България

ФОНДАЦИЯ   ГЕА   ЧЕЛОНИА

Опазване на сухоземните костенурки в България

 

 

 

Фондация Геа Челониа: Опазване и изучаване на сухоземните костенурки в България

09.04.2016 г. Представяне на проект "Сухоземните костенурки - осигуряване на устойчиво развитие"

 

На 18.04.2016 (понеделник) от 18:00 часа в Националния природонаучен музей, София ще се проведе официално представяне на проведените дейности и продуктите на проект "Сухоземните костенурки - осигуряване на устойчиво развитие" с No BG 05-878, финансиран в рамките на Програма за подкрепа на НПО по Финансовия механизъм за Европейско икономическо пространство 2009-2014. Проектът изпълни ключова транслокация на голям брой сухоземни костенурки от двата вида, срещащи се на територията на страната ( Testudo graeca, Testudo hermanni) , системен мониторинг на целевите популации и засилена информационна кампания. С участието на експерти от НПМ - БАН и други институции, Фондация Геа Челониа и голям брой доброволци, заложените в проекта дейности бяха успешно реализирани.

Ръководството за транслокация на суоземни костенурки може да бъде изтеглено от тук.

Гледайте филмът "Ново начало за сухоземните костенурки".