Фондация Геа Челониа Опазване и изучаване на сухоземните костенурки в България

ФОНДАЦИЯ   ГЕА   ЧЕЛОНИА

Опазване на сухоземните костенурки в България

 

 

 

Фондация Геа Челониа: Опазване и изучаване на сухоземните костенурки в България

Мерки за възстановяване и поддържане на популациите на сухоземни костенурки
на територията на Еминска планина

Контролираното излюпване на костенурки, които по-късно да бъдат освобождавани на подходящи места в района се прилага от 2002 г. Дългогодишния опит в тази насока дава положителни резултати. Този метод доказано осигурява по-висока излюпваемост на яйца, защита на младите костенурки от хищничество до тяхното освобождаване, запазване на местния генотип чрез внимателен подбор на здрави местни полово зрели животни.

Снасяща костенурка

Женските костенурки започват
да снасят от началото на юни.

Снасяне

Снасят до 2-3 пъти по 5- 8 яйца

Новоизлюпена костенурка

Малките се излюпват в
началото на септември

 

Задаваните инкубационни температури осигуряват приоритетно излюпване на костенурки от единия или другия пол и възможност за регулиране на половата структура на популацията. ФГЧ разширява тази дейност, като създава условия за излюпване на повече животни. Ежегодно ще извършваме мониторинг, с участието на експерти и доброволци на състоянието на популацията и адаптационния успех на освободените костенурки. Поддържаме база данни за всеко животно, а местата на освобождаване се нанасят в ГИС. Дейността спомага за поддържане на популацията и обвързва защитната дейност с екотуризма – повишена възможност за наблюдение на костенурки в естествени условия.

 

 

Назад