Фондация Геа Челониа Опазване и изучаване на сухоземните костенурки в България

ФОНДАЦИЯ   ГЕА   ЧЕЛОНИА

Опазване на сухоземните костенурки в България

 

 

 

Фондация Геа Челониа: Опазване и изучаване на сухоземните костенурки в България

Фотогалерия

 

Възрастни костенурки

Възрастни костенурки

Костенурки, снасящи яйца

Размножаване

Излюпвания на костенурки

Бебета костенурки

Подрастващи костенурки

Хибернация

Хибернация

Консервационна дейност

Консервационни дейности

Херпетологични наблюдения

Посетителският център за костенурки

Центърът за костенурки

Научни изследвания, посветени на костенурките

Научни изследвания

 

 

Обществени инициативи

Среща на български неправителствени организации, управляващи природозащитни центрове

Зелена бригада в центъра за костенурки, май 2010 г.

Зелена бригада по Гергьовден

Среща с местните хора от Село Баня, април 2010 г.

Среща с хората от с. Баня

Зелено училище в центъра за костенурки

Организиран излет от центъра за костенурки до с. Емона и Иракли

Презентация за работата на центъра за костенурки и неговите обитатели

Работилница за рециклиране на хартия, проведена в центъра за костенурки

Работилница за изработка на бижута, проведена в центъра за костенурки

Работилница за изработка и боядисване на сувенири, проведена в центъра за костенурки

Глинената къща в с. Баня - модел за екологично строителство - Презентация

Откриване на Посетителския център за костенурки, с. Баня