Фондация Геа Челониа Опазване и изучаване на сухоземните костенурки в България

ФОНДАЦИЯ   ГЕА   ЧЕЛОНИА

Опазване на сухоземните костенурки в България

 

 

Фондация Геа Челониа: Опазване и изучаване на сухоземните костенурки в България

ЕКОЛОГИЧЕН ФОРУМ

Център за размножаване и рехабилитация на сухоземни костенурки,

27, 28 и 29 юли 2010 г., село Баня

 На 27, 28 и 29 юли 2010 г. Фондация «Геа Челониа» проведе екологичен форум на открито. Целта на форума бе да покажем на гостите си очарованието на Еминска планина и ценното и биологично разнообразие, икономическите ползи от опазването му, възможностите за алтернативен туризъм, както и различни екологични практики, които можем да приложим в своето ежедневие.

Програма на екофорума:

 

27 юли: "ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ ЕМИНСКА ПЛАНИНА"

 

Кои сме ние?

Откриването на екофорума започна със запознаване с работата на центъра за размножаване и рехабилитация на костенурки и неговите обитатели. Водещ беше управителят на фондация "Геа Челониа" - Иво Иванчев, който разведе гостите и разказа за сухоземните костенурки.

 

Екотуризъм

"Стратегия за развитие на екотуризма в Еминска планина"

Стратегията е разработена от Стоян Йотов, Сдружение "Природа назаем", по поръчка на ФГЧ. Документът е полезен освен за община Несебър, в чиито административни граници принадлежи Еминска планина, също за всяка структура, занимаваща се и предлагаща екотуристически услуги, тъй като съдържа матрица за планиране на действия по специфични цели, заложени в стратегията за периода 2010-2013 г. Документът включва още План за действие за устойчиво развитие на екотуризма в Еминска планина.

 

Биоразнообразие и Натура 2000

"Опазването на биоразнообразието като инструмент за устойчив икономически растеж в селските райони" и "Екологичната мрежа Натура 2000 и нейното прилагане в България и Европа" - водещ Стоян Йотов

Представени бяха примери от България и Европа за устойчиво ползване на природните дадености. Примерите включваха както прилагането на селски туризъм с показване на традиционни обичаи, празници, занаяти, природа, археологически паметници, така и изграждане на посетителска инфраструктура, вписваща се и щадяща природата.

 

Устойчиви енергоизточници

Използването на тръстикови пелети като източник за битово отопление - водещ Марта Димитрова

Марта представи една нова за България практика за отопление, прилагана в Центъра за влажните зони в гр. Драгоман на СДП "Балкани". Инсталираната система за отопление работи чрез изгаряне на тръстикови пелети. Инсталацията загрява около 100 кв.м. площ за по-малко от час.

 

Преработка на отпадъци

Рециклиране на хартия - водещ Недко Недков

По професия художник, Недко от години се занимава с хартиено изкуство. В своята презентация той разказа за историята на хартията и нейното приложение от древността до днес. За гостите беше интересно да видят мостри от египетски папируси, както и различни влакна и материали за направата на хария. Презентацията беше естествено продължена от работилница за рециклиране на хартия, в която се включиха малки и големи.

Фотогалерия

Модели за екологично строителство

"Глинена къща" - водещ Видко Джигров

Построена с много любов и "с кеф, а не от зор" както казва Видко, къщата е пропита с живот. Тя е съградена с доброволния труд на приятели и съмишленици и съчетава старата българска технология с индийската. Разчупената форма и пълното сливане с околната среда внушават единство с природата. Желанието на собственика на къщата е тя да бъде продадена и със средствата да се построи нова. По този начин ще се възроди една забравена екологична технология на строителство.

Фотогалерия

28 юли: "МАРШРУТНА ОБИКОЛКА ИЗ ЕМИНСКА ПЛАНИНА "

 

Маршрутна обиколка с наблюдение на елементи от биоразнообразието

Маршрут - 8 км.: с. Баня - Иракли - Пешова колиба - с. Емона и обратно.

Наблюдавани обекти: з.м. Иракли, п.з. Нос Емине, защитени хабитати, глобално значими видове растения, птици, земноводни и влечуги, следи на бозайници, морски обитатели.

Фотогалерия

29 юли: "ДЕН ЗА ТВОРЧЕСТВО " РАБОТИЛНИЦИ ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ

 

Изработка на плажни бижута

Колиета, гривни и обеци бяха изработени от материали, събрани от плажа и екопътека "Пешова колиба - Емона" по време на маршрутната обиколка. Някои бижутери дори втъкаха изсушени водорасли и лишеи в своите творби. Най-активни бяха децата, като сред тях имаше както момичета, така и момчета. Предпочитаното бижу беше колието. В края на работилницата всеки участник си тръгна с изработеното от него бижу.

Фотогалерия

Правене и боядисване на сувенири от глина

Освен фигурки с формата на костенурка, най-малките вложиха своето въображение в изработката на разнообразни животни и растения от заобикалящата ги природа. Охлюви, делфини, гъби, змии, жаби станаха част от изложбата на Посетителския център.

Фотогалерия

Рециклиране на хартия

След интересната презентация за историята на хартията, Недко Недков, специалист, занимаващ се от дълги години с хартиеното изкуство нагледно показа техниката за рециклиране. След ситно нарязване на хартията на лентички, тя се обърква с вода и престоява докато се размекне. Разбърква се до получаване на хомогенна смес и се изсипва във ваничка с вода. Със специално сито сместа се утаява във формата и дебелината, които желаем да получим и се обръща върху рамка. Изсушава се на стъкло и е готова за използване. Технологията позволява получаване на изключително разнообразие от модели.

Фотогалерия

Назад

 

 

Тази страница е създадена с финансовата подкрепа на Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Геа Челониа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Договарящия орган.