Фондация Геа Челониа Опазване и изучаване на сухоземните костенурки в България

ФОНДАЦИЯ   ГЕА   ЧЕЛОНИА

Опазване на сухоземните костенурки в България

 

 

Фондация Геа Челониа: Опазване и изучаване на сухоземните костенурки в България

Център за костенурки

 

 

Приятели и гости на центъра за костенурки,

Ако желаете да ни посетите, кликнете на страницата на посетителската ни база тук за повече информация или се свържете с нас за уточняване на удобно време.

 

 

Какво представлява центърът за костенурки?

Воден от дългогодишната си любов и интерес към костенурките, през 2002 г. инвестирайки лични средства, Иво Иванчев създава специализиран ex-situ и спасителен  център за сухоземни костенурки. Основни цели, залегнали в създаването на центъра са: изследвания върху биологията и екологията на двата вида, възстановяване и стабилизиране на популациите на територията на Източна Стара Планина, чрез реализация на програма за реинтродукция на млади и конфискувани костенурки, спасяване и лечение на болни животни, популяризиране на проблематиката, свързана с опазването на  сухоземните костенурки и техните местообитания.

Центърът за костенурки е официално одобрен от МОСВ през 2007 г. Намира се в частен имот в с. Баня, Бургаска област,  в източната част на Еминска планина, но около 8 км. северозападно от н. Емине.  Местоположението му е особено благоприятно за целта, тъй като е в центъра на район, естествено населяван и от двата вида сухоземни костенурки. Разположен е на около 180 м. надморска височина, в края на селото, което го прави естествено изолиран от човешко присъствие, надеждно защитен от диви и домашни животни.

Центърът в с. Баня

Посетителски център, с. Баня

Подходящо вътрешно помещение се използва за презимуване на млади костенурки и такива в критично физическо състояние, които през студените месеци се нуждаят от периодична проверка. През активния сезон то се използва за прибиране на млади и болни костенурки - за през нощта, при лошо време, за лечение и въобще във всички случаи, когато това се налага.

Условията за отглеждане на новоизлюпени, две, три и повече годишни костенуркии, са максимално близки до естествените, но при адекватна степен на защитеност – малки волиери с мрежи, осигуряващи защита от дребни гризачи, грабливи птици, котки и др. На територията на центъра е създадено оградено пространство, осигуряващо разделянето на двата вида, както и на мъжки от женски екземпляри, с осигурени естествени и изкуствени места за укритие. Има ограждения за допълнителна изолация при нужда.

Съществуват достатъчно пространства за задоволяване на нуждите на костенурките от намиране на естествена храна и движение, в условия максимално близки до естествените. През активният сезон, на всички пребиваващи в спасителният център костенурки, ежедневно се осигуряват допълнителна храна, прясна вода, наблюдение и лечение в случаите, когато това е необходимо. При така създадените условия, практиката доказа, че на тази територия до момента костенурките успешно се размножават и презимуват, което е основен положителен индикатор за успешното функциониране на центъра.

Значителен брой костенурки след тяхното конфискуване или доброволно предаване, биват освобождавани в неподходящо време, на неподходящи места и в лошо физическо състояние. В много случаи това със сигурност води до тяхната смърт. Една от задачите на центърът е той да допринесе за решаването на този проблем.

Основна грижа за костенурките е установяване на тяхното физическо и здравословно състояние и лечение в случаите, когато това се налага. В центъра се поддържа картотека на костенурките, която съдържа данни за: маркировка в съответствие с възприета методика (Stubbs et al. 1984), състояние при приемане, дата, обстоятелства при приемане, състояние при освобождаване. Задължително се извършва вътрешно и външно обезпаразитяване.

Oт 2002 г. ежегодно преминават по няколко десетки костенурки, като повечето от тях благополучно намират обратният път към природата. Ако не може да бъде установен  района от който идва костенурката, тя се освобождава в предварително набелязани райони с надежден защитен статус. Излюпените и отгледани в центъра костенурки се освобождават отново в природата около тяхната трета година - когато са достигнали размер, при който възможностите им за оцеляване са повишени.

Програми за костенурки

Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni)

Заграждение за малки костенурки

Заграждение за подрастващи костенурки

Програми за костенурки

Мъжка шипоопашата костенурка, маркирана и екипирана

с радиопредавател